Bon jubilerski

« powrót

Jeśli nie mają Państwo pomysłu na prezent lub nie chcą podejmować decyzji o wyborze biżuterii lub zegarka, idealnym rozwiązaniem jest Bon Upominkowy SEZAM.

Jubilerski Bon Upominkowy może spełnić marzenie o pięknej biżuterii lub markowym zegarku. Wystarczy zakupić Bon w dowolnym salonie Sezam (link-Salony) lub w sklepie internetowym i wręczyć go w prezencie. Oferujemy Bony nominalne o wartości : 100zł, 200zł, 500zł i 1000zł.

Bon Upominkowy SEZAM to zawsze trafiony prezent, bez dylematów zakupowych.

 

REGULAMIN realizacji Bonu Upominkowego

Regulamin poniższy reguluje sposób realizacji JUBILERSKIEGO BONU UPOMINKOWEGO zwanego dalej Bonem, którego wystawcą jest:

Sklep Jubilerski SEZAM Bogdan Buczek 
ul. Rynek 10
33-340 Stary Sącz
NIP(PL) 734 003 30 60
regon: 490573124                   

§ 1.

Bony emitowane są przez firmę Sezam w następujących nominałach 100zł, 200zł, 500zł i 1000zł. Każdy Bon posiada stosowne zabezpieczenia służące jego identyfikacji a w szczególności weryfikacji autentyczności-kod ID.

§ 2.

Firma Sezam zastrzega sobie prawo do realizacji Bonów posiadających wszystkie cechy identyfikacyjne. Realizowane będą tylko Bony, co do których nie dokonano przerobienia, podrobienia, uzupełnienia lub usunięcia jakiegokolwiek elementu. Bony, które są uszkodzone, nie posiadają cech charakterystycznych(kod ID) pozwalających na ich identyfikację i weryfikację autentyczności, nie będą akceptowane i nie będą realizowane przez wystawcę. 

Wystawca nie bierze odpowiedzialności za straty poniesione przez nabywcę Bonu oraz przez osobę przedstawiającą Bon do realizacji w związku z odmową ich realizacji.

§ 3.

Przy zakupie Bonu nie będą uwzględniane rabaty przysługujące klientowi z tytułu np. karty stałego klienta bądź inne opusty cenowe.

§ 4.

Realizacja Bonu może odbyć się w dowolnym salonie Sezam.

Jako realizację Bonu, wystawca rozumie jego wymianę na dowolny towar dostępny w aktualnej ofercie handlowej salonu Sezam, jeżeli aktualna wartość towaru brutto nie przekracza kwoty nominalnej Bonu.

W przypadku, gdy wartość towaru jest mniejsza od kwoty nominalnej bonu, wystawca nie jest zobowiązany do zwrotu ani nabywcy Bonu ani też osobie realizującej Bon różnicy pomiędzy ceną towaru a wartością Bonu.

W przypadku, gdy cena brutto towaru przewyższa wartość nominalną Bonu, realizujący Bon ma obowiązek dopłaty różnicy pomiędzy ceną brutto towaru a wartością nominalną Bonu, gotówką lub kartą płatniczą.

Bonu nie można wymienić na gotówkę oraz żadne inne świadczenie.

§ 5.

Firma Sezam zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu. Wszelkie jego zmiany będą obowiązywały od dnia ich ogłoszenia na stronie internetowej www.jubilersezam.pl  Tam też zostanie ogłoszona treść niniejszego Regulaminu.

Regulamin nie narusza bezwzględnie obowiązujących przepisów. W razie sprzeczności postanowień Regulaminu z bezwzględnie obowiązującymi przepisami w miejsce postanowień Regulaminu stosuje się te przepisy, a pozostała część Regulaminu pozostaje w mocy.

X