Koszyk
Brak produktów w koszyku.
0 sztuk
0 zł
Wysyłka Razem 0 zł

Dokładamy wszelkich starań, aby biżuteria oferowana Państwu na www.jubilersezam.pl oraz w Salonach Jubilerskich Sezam była najwyższej jakości. Jeśli w Państwa ocenie jej jakość nie jest w pełni satysfakcjonująca, uprzejmie prosimy zastosowanie się do poniższych zaleceń.

 1. Klient będący jednocześnie konsumentem (osoba fizyczna), który zawarł umowę na odległość, może od niej odstąpić bez podania przyczyny, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie 14 dni od dnia doręczenia mu przedmiotu umowy. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Jeśli klient nie został powiadomiony o tym prawie termin odstąpienia od umowy wydłuża się do 1 roku.
 2. Oświadczenia zaleca się wysłać drogą elektroniczną na adres: sklep@jubilersezam.pl
  lub listownie na adres:
  Sezam Bogdan Buczek
  ul. Rynek 10
  33-340 Stary Sącz
  lub dostarczyć osobiście do dowolnego Salonu Jubilerskiego Sezam.
 3. Towar zmodyfikowany lub sprowadzony na indywidualne zamówienie NIE JEST objęty prawem odstąpienia od umowy. Towary wykonywane lub sprowadzane na indywidualne zamówienie to w szczególności: obrączki wykonywane na zamówienie, wyroby grawerowane lub personalizowane według wytycznych klienta, wyroby przygotowywane według wytycznych klienta i projektowane na jego życzenie, wyroby, w których na życzenie Klienta dokonano zmian, np. oprawiono nietypowe kamienie lub które wykonano w nietypowych rozmiarach czy kolorystyce, wyroby na których wykonano napisy.
 4. W razie odstąpienia od umowy, umowa jest uważana za niezawartą, a konsument jest zwolniony z wszelkich zobowiązań. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Klient proszony jest o niezwłoczny zwrot zamówionego towaru na swój koszt ale w terminie nie późniejszym niż 14 dni od daty odstąpienia od umowy. Koszt towaru wraz z pierwotnym kosztem przesyłki zostanie przez sklep internetowy www.jubilersezam.pl zwrócony w taki sposób jaki dokonał Klient, chyba że wyrazi on zgodę na inną formę zwrotu płatności. Zwrot kosztów następuje w terminie nie późniejszym niż 14 dni od daty złożenia odstąpienia od umowy. Zwracana jest najtańsza opcja dostawy, mimo iż Klient może wybrać droższą.
 5. Prawu odstąpienia od umowy nie podlegają wyroby z brylantami i diamentami oraz kamieniami naturalnymi sprowadzane na zamówienia Klienta.
 6. przypadku biżuterii o znacznej wartości, zastrzegamy sobie prawo poddania zwracanego wyrobu specjalnej ekspertyzie potwierdzającej autentyczność wracanego towaru.
 7. W przypadku stwierdzenia, że zakupiony produkt był użytkowany w sposób który sprawił że nosi ślady użytkowania, Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości produktu.
 8. W przypadku umów zawieranych z klientami będącymi jednocześnie konsumentami, Sprzedawca odpowiada za wady fizyczne i prawne towaru dwa lata za towar licząc od daty jego zakupu. Klient zobowiązany jest do zawiadomienia sprzedawcy o stwierdzonej wadzie w terminie 1 roku od dnia jej stwierdzenia.
 9. W przypadku umów zawieranych z Klientami nie będącymi jednocześnie konsumentami w rozumieniu art. 221 Kodeksu cywilnego, na podstawie art. 558 § 1 Kodeksu cywilnego, odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi jest wyłączona.
 10. Wszelkie zwroty i reklamacje prosimy odsyłać do siedziby Operatora Internetowego Salonu Jubilerskiego www.jubilersezam.pl razem z wypełnionym formularzem (patrz punkt 5) oraz dowodem zakupu (paragon, faktura).
  Reklamacje odsyłamy na koszt sklepu internetowego www.jubilersezam.pl, zwroty na koszt własny.
  Przesyłkę należy zaadresować:
  Sezam Bogdan Buczek
  ul. Rynek 10
  33-340 Stary Sącz
  lub dostarczyć osobiście do dowolnego Salonu Jubilerskiego Sezam.
 11. Gotowe formularze zwrotu towaru i reklamacji są dostępne na naszej stronie.
 12. W terminie 14 dni od momentu zgłoszenia reklamacji w Salonie Jubilerskim Sezam otrzymają Państwo informację o sposobie rozpatrzenia zgłoszonej reklamacji.
 13. W przypadku rozpatrzenia reklamacji na korzyść Klienta, ma on prawo do:
  • obniżenia ceny lub całkowitego zrezygnowania z zakupu – prawo to nie ma uzasadnienia w przypadku gdy wadliwy towar niezwłocznie i bez niedogodności dla Klienta zostanie wymieniony na nowy wolny bez wad,. lub naprawiony na koszt Operatora Internetowego Salonu Jubilerskiego www.jubilersezam.pl
  • naprawy wady lub wymiany towaru na nowy, wolny bez wad – w przypadku gdy realizacja tego żądania nie jest możliwa lub naraża na zbyt wysokie koszty, Sprzedawca ma prawo nie spełnić tego żądania. Wówczas klient może zażądać obniżenia ceny reklamowanego produktu lub całkowicie zrezygnować z jego kupna.
 14. Klient w razie stwierdzenia uszkodzeń, a w szczególności: (uszkodzeń, wynikających z winy Klienta lub na skutek zdarzeń losowych w trakcie użytkowania, w szczególności zniszczeń mechanicznych, zarysowań oraz wygięć pierwotnego kształtu biżuterii, o ile nie były spowodowane pierwotną wadą produktu), proszony jest o kontakt z Doradcą Klienta www.jubilersezam.pl. Doradca Klienta kontaktując się z Klientem poinformuje go o ewentualnych kosztach naprawy.
 15. Zwrot kosztów za uzasadnione reklamacje odbywa się niezwłocznie na rachunek bankowy wskazany przez klienta na formularzu reklamacyjnym.

Do pobrania