Salony Jubilerskie SEZAM otrzymały wsparcie od Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości Grupa PFR w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, działanie 3.4 Dotacje na kapitał obrotowy w zakresie zapewnienia płynności finansowej oraz wsparcie bieżącej działalności w związku z trudnościami finansowymi, które wystąpiły wskutek epidemii COVID-19 w kwocie 234 880,95.


Przejdź do góry